Στο χώρο της υγείας

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η ενδυνάμωση μας ως ασθενείς, η επιθυμία για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας και η ανάγκη για ορθότερη διαχείριση των πόρων επιφέρουν στο χώρο της υγείας σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο δυναμικών αγοράς, ανταγωνισμού και συμπεριφοράς των “πελατών”, όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θεσμικού πλαισίου.

Για να μπορείτε, ως εταίροι της υγείας, να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις παραπάνω προκλήσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και η ανάπτυξη ασθενοκεντρικών πρακτικών.

Αυτοί είναι οι βασικοί σκοποί των λύσεων και υπηρεσιών μας, με στόχο την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και γνώμονα την αξία της σύμπλεξης όλων των εταίρων της υγείας σε ένα κοινό σκοπό.

g2w_health_pro

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις μέρες μας, οι επιστήμονες υγείας έχουν ανάγκη για πρόσβαση σε στοχευμένη και επίκαιρη εκπαίδευση, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.

Εμείς σας υποστηρίζουμε, με σύγχρονα μέσα, στην ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας σας, στην ενδυνάμωση της σχέση σας με τους ασθενείς σας και στην ενίσχυση της αξίας των υπηρεσιών σας.

g2w_health_pro

ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε μία δύσκολη και οικονομικά ασταθή περίοδο, όλοι οι φορείς του χώρου της υγείας επωμίζονται έναν ιδιαίτερα κρίσιμο και κομβικό ρόλο. Καλούνται να διασφαλίσουν τη δέσμευση και συμμαχία τόσο του ανθρώπινου δυναμικού τους και των λοιπών εταίρων, όσο και της ίδιας της κοινωνίας, στην κοινή επιδίωξη για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην πρόληψη, την θεραπεία και την φροντίδα.

Μέσω της συνεργασίας μας, προάγουμε το κύρος σας, ενδυναμώνουμε το ρόλο σας και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της δράσης σας.

g2w_health_pro

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Με την καθημερινότητα μας να μεταβάλλεται και την ψηφιακή τεχνολογία να διεισδύει ραγδαία στο χώρο της υγείας, το προφίλ μας ως ασθενείς εκσυγχρονίζεται.

Ως εταιρία συμβάλουμε στην καλύτερη διαχείριση των αναγκών των ασθενών, στην πρόσβασή τους σε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για θέματα υγείας και στην ανάπτυξη υπηρεσιών βελτίωσης της καθημερινότητάς τους.

g2w_health_pro

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΟΙ

Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που ξεδιπλώνονται μπροστά στις επιχειρήσεις του χώρου της υγείας είναι θεμελιώδεις και σε αρκετές περιπτώσεις αναδιατάσσουν εκ βάθρων τα επιχειρησιακά τους πλάνα.

Ενισχύουμε τη δραστηριότητά σας, μέσω της ανάπτυξης επίκαιρων δεξιοτήτων των ανθρώπων σας, της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία και την ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και της υιοθεσίας σύγχρονων επιχειρηματικών εργαλείων και δεδομένων.

Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη

Αναπτύσσουμε σύγχρονες δεξιότητες, εξειδικευμένες λύσεις και συνεργασίες προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν τον ρόλο σας στο χώρο της Υγείας.

Τι μας χαρακτηρίζει

Η διορατικότητα, η υπευθυνότητα, η εμπειρία και η εξειδίκευση μας αποτελούν κύρια συστατικά μας και συνθέτουν το μοναδικό μείγμα των καινοτόμων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μας.

Πως λειτουργούμε

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην κομβικότητα και στη συνεργασία όντας ευέλικτοι και απόλυτα διάφανοι.

Με γνώμονα την αξία της σύμπλεξης όλων των εταίρων της υγείας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παροχή καινοτόμων λύσεων για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις του χώρου της Υγείας.

ΟΡΑΜΑ

Ο καταλυτικός μας ρόλος στον επαναπροσδιορισμό του χώρου της Υγείας προς συνολικό όφελος της Κοινωνίας.

ΑΞΙΕΣ

Διορατικότητα, Καινοτομία, Συν-δημιουργία, Διαφάνεια, Υπευθυνότητα, Ευελιξία, Ολιστικότητα.