Σύσταση

Εταιρία
Επωνυμία: GET2WORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Έδρα: Ξανθίππης 26, 10444 Αθήνα

Στοιχεία
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 128127603000
Διαχειριστής: Κωνσταντίνος Βαρσάμος (Ναυαρίνου 27, Γλυφάδα)

Συμμετοχή
Εταιρικό κεφάλαιο: 30000 ευρώ
Εταίροι: Κωνσταντίνος Βαρσάμος (100%)