ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η Θεραπευτική Συμμαχία είναι µία επιμορφωτική πρωτοβουλία που απευθύνεται στο σύνολο των εταίρων της υγείας, µε στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας και της σχέσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και τους ασθενείς, µέσω της καλύτερης κατανόησης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης επίκαιρων και αμοιβαίων αναγκών.

Η σχέση ΕΥ - ασθενή υπήρξε παραδοσιακά μία ετεροβαρής σχέση εξουσίας ως απόρροια της διαφοράς στη κατοχή της επιστημονικής γνώσης. Η ενδυνάμωση όμως των ασθενών (παράλληλα με την ανάπτυξη και διείσδυση της τεχνολογίας) απαιτεί πλέον την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στις σημαντικές διαφοροποιήσεις που επέρχονται στις σχέσεις τους με τους ασθενείς. Έτσι η κατανόηση των διαδικασιών μέσω των οποίων οι αλληλεπιδράσεις επικοινωνίας επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματά είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση των σχέσεων ΕΥ – ασθενών. Οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών είναι οι βασικές διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι ενημερώνονται, μορφώνονται, πείθονται και κινητοποιούνται σε θέματα υγείας. H γνώση δεν νοείται πλέον ως ένα πράγμα που κατέχει ο επαγγελματίας υγείας και προσφέρει στον ασθενή αλλά περισσότερο μια διαδικασία συν-δημιουργίας στην οποία ΕΥ και ασθενής (και λοιποί εμπλεκόμενοι) συμμετέχουν, στο μερίδιο φυσικά που τους αναλογεί. Η γνώση είναι δύναμη και ο επαγγελματίας υγείας η πιο έγκυρη πηγή της για κάθε ασθενή!

Κάποιες φορές δημιουργείτε η εντύπωση πως η ενδυνάμωση του ασθενή οδηγεί σε λανθασμένη αυτό-διάγνωση, αμφισβήτηση της ιατρικής συμβουλής ή άρνηση συμμόρφωσης στη θεραπεία. Όμως ο σωστός χειρισμός της επικοινωνίας και διαχείρισης των αναγκών του ασθενή μπορεί να οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα, μιας και η από κοινού απόφαση γίνεται αντιληπτή από τους ασθενής ως αποτέλεσμα ενήμερης κρίσης και όχι πειθαναγκασμού. Ο ενημερωμένος ασθενής δεν είναι «εχθρός», αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός σύμμαχος έναντι στον κοινό εχθρό, την ασθένεια!

Το 1ο συνέδριο Θεραπευτικής Συμμαχίας (Αθήνα, 28 Μαΐου 2014), σε συνεργασία με το HealthDaily που ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης και με την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, κατάφερε να φέρει πιο κοντά όλους όσους εντάσσουν την αποτελεσματική επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και λειτούργησε ως εφαλτήριο έναυσμα συντονισμού και ευθυγράμμισης πρωτοβουλιών στοχευμένης, συνεχιζόμενης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ασθενείς μαζί με ιατρούς και λοιπούς εταίρους του χώρου της υγείας, μέσα από διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, παρουσίασαν τις απόψεις τους, απάντησαν σε πολλά ερωτήματα, πρότειναν και συζήτησαν κοινές πρακτικές συνεργασίας, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας και σύγχρονης διαχείρισης των αναγκών των ασθενών, τη συμμαχία απέναντι στον κοινό εχθρό την ασθένεια μέσω της συμφωνίας στη προσήλωση της εκάστοτε θεραπείας και την ενεργοποίηση όλων των εταίρων υγείας σε θέματα ασφάλειας και φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ακολούθησε το 2ο και 3ο συνέδριο Θεραπευτικής Συμμαχίας το 2015 και 2016 αντίστοιχα, ενώ ειδική ενότητα με σχετικές ομιλίες και σεμινάρια συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του 41ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (10-13 Ιουνίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα).

Η εκπαιδευτική δράση πλέον συνεχίζεται με την μορφή βιωματικών εργαστηρίων μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων, που ως επί το πλείστων διοργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρίες...