ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η Θεραπευτική Συμμαχία είναι µία εκπαιδευτική δράση προς τους επαγγελματίες υγείας, µε στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης και της επικοινωνίας ανάμεσα στους ιατρούς και τους ασθενείς, µέσω της καλύτερης κατανόησης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης επίκαιρων και αμοιβαίων αναγκών.

Η σχέση ιατρού - ασθενή υπήρξε παραδοσιακά μία ετεροβαρής σχέση εξουσίας ως απόρροια της διαφοράς στη κατοχή της επιστημονικής γνώσης. Η ενδυνάμωση όμως των ασθενών (παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας) απαιτεί πλέον την ευαισθητοποίηση των ιατρών στις σημαντικές διαφοροποιήσεις που επέρχονται στις σχέσεις τους με τους ασθενείς. Έτσι η κατανόηση των διαδικασιών μέσω των οποίων οι αλληλεπιδράσεις επικοινωνίας επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματά είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση των σχέσεων ιατρών – ασθενών. Οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών είναι οι βασικές διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι ενημερώνονται, μορφώνονται, πείθονται και κινητοποιούνται σε θέματα υγείας. H γνώση δεν νοείται πλέον ως ένα πράγμα που κατέχει ο γιατρός και προσφέρει στον ασθενή αλλά περισσότερο μια διαδικασία συν-δημιουργίας στην οποία γιατρός και ασθενής (καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι) συμμετέχουν, στο μερίδιο φυσικά που τους αναλογεί. Η γνώση είναι δύναμη και ο γιατρός η πιο έγκυρη πηγή της για κάθε ασθενή!

Κάποιες φορές δημιουργείτε η εντύπωση πως η ενδυνάμωση του ασθενή οδηγεί σε λανθασμένη αυτοδιάγνωση, αμφισβήτηση της ιατρικής συμβουλής ή άρνηση συμμόρφωσης στη θεραπεία. Όμως ο σωστός χειρισμός της επικοινωνίας και διαχείρισης των αναγκών του ασθενή μπορεί να οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα, μιας και η από κοινού απόφαση γίνεται αντιληπτή από τους ασθενής ως αποτέλεσμα ενήμερης κρίσης και όχι πειθαναγκασμού. Ο ενημερωμένος ασθενής δεν είναι «εχθρός», αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός σύμμαχος έναντι στον κοινό εχθρό, την ασθένεια!

Το 1ο συνέδριο Θεραπευτικής Συμμαχίας (Αθήνα, 28 Μαΐου 2014), σε συνεργασία με το Health Daily που ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης και με την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, κατάφερε να φέρει πιο κοντά όλους όσους εντάσσουν την αποτελεσματική επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και λειτούργησε ως εφαλτήριο έναυσμα συντονισμού και ευθυγράμμισης πρωτοβουλιών στοχευμένης, συνεχιζόμενης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ασθενείς μαζί με ιατρούς και λοιπούς εταίρους του χώρου της υγείας, μέσα από διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, παρουσίασαν τις απόψεις τους, απάντησαν σε πολλά ερωτήματα, πρότειναν και συζήτησαν κοινές πρακτικές συνεργασίας σε θέματα όπως τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ως εργαλεία επιλογής της καταλληλότερης θεραπείας, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας και σύγχρονης διαχείρισης των αναγκών των ασθενών, τη συμμαχία απέναντι στον κοινό εχθρό την ασθένεια μέσω της συμφωνίας στη συμμόρφωση της εκάστοτε θεραπείας και την ενεργοποίηση όλων των εταίρων υγείας σε θέματα ασφάλειας και φαρμακοεπαγρύπνησης.

Η εκπαιδευτική δράση είχε συνέχεια με την μορφή βιωματικών εργαστηρίων μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων, ενώ ειδική ενότητα με σχετικές ομιλίες και σεμινάρια περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του 41ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (10-13 Ιουνίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα). Ακολούθησε το 2ο και 3ο συνέδριο Θεραπευτικής Συμμαχίας το 2015 και 2016 αντίστοιχα.