ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Αλλάζει το "Πώς", το Τί" ή το "Εμείς";

«ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ, ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας που ενσωματώνεται στη ζωή όλο και περισσότερων ανθρώπων και με την ψηφιακή υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο να αναπτύσσεται ραγδαία, η καθημερινότητα μας αλλάζει, οι ανάγκες μας διαφοροποιούνται, το προφίλ μας και ο ρόλος μας ως ασθενής ή συνοδός μεταβάλλεται, οι κοινότητες των ασθενών ενδυναμώνονται. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε την ουσιαστική ανάγκη των ανθρώπων, ειδικότερα δε των επαγγελματιών του χώρου της υγείας, για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Τόσο για τους επαγγελματίες υγείας, όσο και για τις εταιρείες του χώρου, όπως για παράδειγμα τις φαρμακευτικές, η ψηφιακή πρόκληση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα εάν αναλογιστούμε την διείσδυση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα όλο και περισσότερων πολιτών και ασθενών. Και ως ψηφιακή πρόκληση δεν εννοούμε απλώς το να προβάλουμε προϊόντα ή υπηρεσίες μας, να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας ή να μοιραζόμαστε σημαντικές γνώσεις με συναδέλφους μας, αλλά και να παρέχουμε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στο κοινό και καλύτερες υπηρεσίες και φροντίδα στους ασθενείς.

Ο βαθμός αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα υπήρξε δυσανάλογος της ισχύς τους και της διείσδυσης που παρουσίασαν στην κοινωνία, σημαντικά δε χαμηλότερος από αυτόν άλλων κλάδων. Σίγουρα αυτό οφειλόταν σε κάποιες ιδιαιτερότητες του κλάδου, όπως η κανονιστική συμμόρφωση, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε πως σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν και στην έλλειψη κατανόησης και αφομοίωσης από πλευράς των επαγγελματιών υγείας, όσο και σημαντικού αριθμού στελεχών του χώρου.

Αυτή την έλλειψη κατανόησης, καθοδήγησης και γνώσης ήρθαμε το 2014 να καλύψουμε, μέσω της παροχής στοχευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της υγείας, αλλά και μέσω της συμβολής μας σε σχετικά διακλαδικά forum διαβούλευσης και επιμόρφωσης. Την τελευταία πενταετία συνδράμουμε στην

  • Καλλιέργεια εμπιστοσύνης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα

  • Κατανόηση και εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και πρακτικές

  • Ανάπτυξη ψηφιακής συνείδησης (κουλτούρα)

  • Καθοδήγηση στην εκτίμηση της ψηφιακής ετοιμότητας

  • Μεθοδολογία διαχείρισης των ενεργειών που απαιτούνται

  • Διαχείριση των αναγκαίων αλλαγών (προσαρμογή)

  • Στοχοθέτηση, στρατηγική και οργάνωση (road-map) ψηφιακής ωριμότητας

  • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills)

  • Αναζήτηση καλών πρακτικών

  • Καταγραφή των σημαντικότερων παραγόντων επιτυχίας του μετασχημαστισμού

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ

Managing Partner

Over 2 decades of international professional experience in commercial excellence, strategic alliances and business development in the life sciences, healthcare and information technology sector. Specialized in sales management, omni-channel marketing, customer engagement, digital transformation and service development.